Bản tin dự báo thời tiết chiều ngày 21/11

I. Dự báo đêm 21 ngày 22/11/2022 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 97%.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 97%.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 95%.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 97%.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 99%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió nhẹ.

II. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 22 ngày 23/11 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 23 29 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 23 28 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 24 29 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 24 30 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 22 29
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 22 29
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 21 28
Đêm 23 ngày 24/11 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 24 30 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 23 29 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 24 29 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 25 31 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 23 30
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 22 30
TT Prao Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn 22 29

Trả lời