Dự báo đêm 09 ngày 10/12/2022 (24 giờ tới)

I. Dự báo đêm 09 ngày 10/12/2022 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 81 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 98%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 96%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 96%.

Gió nhẹ.

II. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 10 ngày 11/12 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào. 21 25 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 21 24 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 22 25 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa rào. 22 25 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào. 20 24
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 20 24
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 19 23
Đêm 11 ngày 12/12 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 21 24 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 21 24 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 22 24 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 22 25 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào. 20 23
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 20 23
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 19 22

Trả lời