Tin dự báo đêm 01 ngày 02/12/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

Trả lời