Tin dự báo đêm 10 ngày 11/12/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 81 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 98%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 96%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 96%.

Gió nhẹ.

Trả lời