Tin dự báo đêm 12 ngày 13/11/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

Trả lời