Tin dự báo đêm 12 ngày 13/12/2022 Tin dự báo

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 97%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 97%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, đêm và sáng sớm trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 97%. Gió nhẹ.

Trả lời