Tin dự báo đêm 13 ngày 14/12/2022 (24 giờ tới)

I. Dự báo đêm 13 ngày 14/12/2022 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 93%.

Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời rét.

Nhiệt độ từ 19 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời rét.

Nhiệt độ từ 19 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 88%.

Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời rét.

Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 93%.

Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 95%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 90%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 90%.

Gió nhẹ.

II. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 14 ngày 15/12 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh. 19 22 Đông Bắc 4 – 6
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh. 20 22 Đông Bắc 4 – 6
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 20 23 Đông Bắc 4 – 6
TT Núi Thành Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 20 24 Đông Bắc 4 – 6
TT Trà My Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 19 21 Đông Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 19 21 Đông Bắc 2 – 4
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ, trời rét. 18 20 Đông Bắc 2 – 4
Đêm 15 ngày 16/12 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh. 20 23 Đông Bắc 4 – 6
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh. 20 23 Đông Bắc 4 – 6
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh. 21 23 Đông Bắc 4 – 6
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh. 21 24 Đông Bắc 4 – 6
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh. 20 22 Đông Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh. 20 22 Đông Bắc 2 – 4
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh. 19 21 Đông Bắc 2 – 4

Trả lời