Tin dự báo đêm 14 ngày 15/12/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời rét.

Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 93%.

Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời rét.

Nhiệt độ từ 19 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 88%.

Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 93%.

Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 95%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 90%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 90%. Gió nhẹ

Trả lời