Tin dự báo thời tiết chiều ngày 13/11

I. Dự báo đêm 13 ngày 14/11/2022 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 25 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 97%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 95%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 95%.

Gió nhẹ.

Trả lời