Tin dự báo đêm 19 ngày 20/11/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 24 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 25 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 25 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 97%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to.

Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 95%.

Gió nhẹ.

Trả lời