Tin dự báo đêm 22 ngày 23/11/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 97%.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 97%.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 95%.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 97%.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 99%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%. Gió nhẹ.

Trả lời