Tin dự báo đêm 27 ngày 28/11/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 98%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 98%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 98%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 97%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 95%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 95%.

Gió nhẹ.

Trả lời