Tin dự báo đêm 29 ngày 30/11/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 64 đến 98%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 93%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 64 đến 98%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 97%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 97%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 97%.

Gió nhẹ.

Trả lời