Tin dự báo thời tiết chiều ngày 18/11

I. Dự báo đêm 18 ngày 19/11/2022 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 25 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 25 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 97%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 95%.

Gió nhẹ.

II. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 19 ngày 20/11 TP Tam Kỳ Có mưa vừa, có lúc mưa to 23 27 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có mưa, mưa vừa. 23 26 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có mưa, mưa vừa. 24 27 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có mưa vừa, có lúc mưa to 24 27 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có mưa vừa, có lúc mưa to 22 26 Đông Bắc 1 – 3
TT Thạnh Mỹ Có mưa, mưa vừa. 21 26 Đông Bắc 1 – 3
TT Prao Có mưa, mưa vừa. 21 25 Đông Bắc 1 – 3
Đêm 20 ngày 21/11 TP Tam Kỳ Có mưa vừa, có lúc mưa to 23 26 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có mưa, mưa vừa. 23 25 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có mưa, mưa vừa. 24 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có mưa vừa, có lúc mưa to 24 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có mưa vừa, có lúc mưa to 22 25 Đông Bắc 1 – 3
TT Thạnh Mỹ Có mưa, mưa vừa. 21 25 Đông Bắc 1 – 3
TT Prao Có mưa, mưa vừa. 21 24 Đông Bắc 1 – 3

Trả lời